encroachment

  1. Noun, Zoning Law taşkınlık
  2. Noun tecavüz, el uzatma, gasbetme, başkasının malını gizlice/sinsice alma.
  3. Noun sınırı geçme/aşma.
  4. Noun gasbolunan şey, gizlice/sinsice alınan şey.
sermayenin azalması
ecrimisil, haksız işgal tazminatı, fuzuli işgal tazminatı Noun, Zoning Law
taşkın yapı Noun, Zoning Law
ecrimisil davası, haksız işgal davası Noun, Zoning Law
s denizin karayı yavaş yavaş istilası
ulaşımın engellenmesi
işlerin engellenmesi
birinin haklarının gaspı
birinin haklarına tecavüz