end product

  1. Noun son ürün/mahsul, mamul madde, üretim sonunda elde edilen madde.