enemy country

  1. düşman ülke
düşmanı memleketten kovmak Verb
düşman topraklarına saldırmak Verb