enface a bill with an address in case of need

  1. Verb bir poliçenin arkasına gereğinde başvurulmak üzere bir adres yazmak