enforce an award

  1. Verb hakem kararını uygulamak
  2. Verb icraya koymak