enforce one's will upon sb

  1. Verb kendi iradesini başkasına zorla kabul ettirmek