enforceable claim

  1. icra yoluyla alınması mümkün borç