enjoy a conduct on sb

  1. Verb birine bir hareket tarzını benimsemesini emretmek
  2. Verb birine bir hareket tarzını benimsetmek