enkaz

 1. debris
 2. remnant
 3. wreck
 4. wreckage
 5. shambles
 6. salvage
 7. detritus
 8. wrack
 9. break-down
 10. ruins

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

 1. Yıkılan bir ... kalıntısı, yıkıntı