enlarge one's circle of acquaintances

  1. Verb tanıdık çevresini genişletmek