enter upon new duties

  1. Verb yeni görevler almak
  2. Verb yeni görevler üstlenmek