environment area

  1. çevre alanı
özel çevre koruma alanı