equitable principles

  1. Noun, Law hakkaniyet ilkeleri