equivocally

  1. belirsiz/belgisiz/ müphem/muğlâk bir şekilde.