erect a new government

  1. Verb yeni bir hükümet kurmak
  2. Verb yeni bir kabine kurmak