escrow

  1. Noun koşulları gerçekleştirinceye kadar üçüncü bir şahsa emanet edilen sözleşme, senet vb..
emaneten tevdi etmek Verb
emaneten alıkoymak Verb
emanette, yedi eminde.
bir senedi emaneten tevdi etmek Verb
emanet etmek Verb
kayyuma emanet edilmiş hisse senetleri Noun
bloke hesap
emanet hesabı Noun, Banking
emanetçi Noun
belli bir olayın yer alması ya da bir şartın yerine getirilmesine kadar muhafaza edilmek ve olayın yer
alması ya da şartın yerine getirilmesi üzerine
vesika veya senet