1. İsim koşulları gerçekleştirinceye kadar üçüncü bir şahsa emanet edilen sözleşme, senet vb..
emaneten tevdi etmek Fiil
emaneten alıkoymak Fiil
emanette, yedi eminde.
bir senedi emaneten tevdi etmek Fiil
emanet etmek Fiil
kayyuma emanet edilmiş hisse senetleri İsim
bloke hesap
emanet hesabı İsim, Bankacılık
emanetçi İsim
belli bir olayın yer alması ya da bir şartın yerine getirilmesine kadar muhafaza edilmek ve olayın yer
alması ya da şartın yerine getirilmesi üzerine
vesika veya senet