essentialism

  1. Noun, Philosophy özcülük
  2. Noun, Philosophy esasçılık
  3. Noun temelcilik: bazı ülkü, kavram ve hünerlerin toplum için zarurî olduğunu ve eğitimin temelini oluşturması
    gerektiğini savunan öğreti/doktrin. (bkz: progressivism ).
sınıf özcülüğü Noun, Sociology