essentialism

  1. İsim, Felsefe esasçılık
  2. İsim, Felsefe özcülük
  3. İsim temelcilik: bazı ülkü, kavram ve hünerlerin toplum için zarurî olduğunu ve eğitimin temelini oluşturması
    gerektiğini savunan öğreti/doktrin. (bkz: progressivism ).
sınıf özcülüğü İsim, Sosyoloji