estimate the damage

  1. Verb ika olunan hasarı ölçmek
  2. Verb ika olunan zararı ölçmek