estimate the loss

  1. Verb hasarın değerini biçmek