estimate the productive capacity of land

  1. Verb arazinin verimlilik kapasitesini tahmin etmek