estrange

 1. Transitive Verb yabancılaştırmak, aralarını açmak, (birbirinden) soğutmak, düşman etmek.
  to become estranged (from):
  -den soğumak, yabancılaşmak, araları açılmak.
 2. Transitive Verb ayırmak, uzaklaştırmak.
  A quarrel had estranged him from his family.
  to estrange oneself from
  society: toplumdan uzaklaşmak.
  the estranged couple: birbirinden ayrılmış eşler (karı-koca).
bütün dostlarını kaybetmek Verb
yabancılaşmak Verb
siyasetten uzaklaşmak Verb
sosyal hayattan uzaklaşmak Verb