ethos

  1. Noun zihniyet
  2. Noun, Sociology yol-töre, ahlâk ve âdet: bir toplumu başkalarından ayıran kültürel özellikler.
  3. Noun dram edebiyatında duygu ve heyecanlar dışında kişisel eylemleri yöneten ahlâkî ilkeler.
  4. Noun kişisel/toplumsal karakter veya tutum/davranış.