1. İsim zihniyet
  2. İsim, Sosyoloji yol-töre, ahlâk ve âdet: bir toplumu başkalarından ayıran kültürel özellikler.
  3. İsim dram edebiyatında duygu ve heyecanlar dışında kişisel eylemleri yöneten ahlâkî ilkeler.
  4. İsim kişisel/toplumsal karakter veya tutum/davranış.