except for

  1. (a) … sayılmazsa/istisna edilirse, … müstesna/hariç.
    The road was empty except for a few cars. except
    for one old lady, the bus was empty. (b) … olmasa/olmasaydı.
    except for you, I should be dead by now: Sen olmasaydın şimdiye kadar ölmüştüm.
    She would leave her husband except for the children: Çocukları olmasa kocasından ayrılırdı.