exercise of a profession

  1. bir mesleği icra etme
bir mesleğin icrasından veya bir işin ifasından doğmak Verb