exercise of a profession

bir mesleğin icrasından veya bir işin ifasından doğmak Fiil