exercise of influence

  1. etkileme
biri için piston yapmak Verb