exercise of influence

biri için piston yapmak Fiil