exodus

  1. Noun toplu göç, hicret, toplu halde bir başka ülkeye gidiş.
  2. Noun Eski Ahit'te ikinci kitabın adı.
genel göç
kırsal kesimden göç
kır kesiminden göç
Musa peygamber zamanında Musevilerin Mısırdan çıkışları.
sermaye göçü