expedition

  1. Noun, Religion-Faith gazve
  2. Noun sefer, savaş veya keşif için çıkılan sefer/yolculuk.
  3. Noun sefer/keşif heyeti.
    to form/send/take part in a small expedition to photograph wild animals in Africa.
  4. Noun sevkiyat: sefere gönderilen insan, malzeme, teçhizat vb..
  5. Noun ivedilik, sürat, acele, bir işi yapmakta gösterilen sürat/başarı.
sefer heyeti
keşif seferi
keşif seferi
(a) ilk soruşturma, istintak, açılacak bir dava ile ilgili bilgileri toplamak için yapılan ilk tahkikat,
(b) dava dışı soruşturma, konu dışı sorular, bir dava esnasında sanığa/tanığa esas dava ile ilgisi olmayan sorular sorulması.
bir sefer için gerekli şeyleri sağlamak Verb
bir keşif heyetini donatmak Verb
sefere çıkmak Verb
bir sefere başkanlık etmek Verb
ava çıkma
bir sefere başkanlık etmek Verb
bir keşif heyetinin başı
sefer yapmak Verb
askeri harekât
yurt dışına asker yollama
sefer düzenlemek Verb
dış ülkelere yapılan sefer
bir sefer hazırlamak Verb
misilleme seferi
kurtarma seferi
şanssızlıklarla dolu sefer
bir sürü işin ters gittiği sefer
çok acele ve titizlikle