1. İsim, Din ve İnanç gazve
  2. İsim sefer, savaş veya keşif için çıkılan sefer/yolculuk.
  3. İsim sefer/keşif heyeti.
    to form/send/take part in a small expedition to photograph wild animals in Africa.
  4. İsim sevkiyat: sefere gönderilen insan, malzeme, teçhizat vb..
  5. İsim ivedilik, sürat, acele, bir işi yapmakta gösterilen sürat/başarı.
sefer heyeti
keşif seferi
keşif seferi
(a) ilk soruşturma, istintak, açılacak bir dava ile ilgili bilgileri toplamak için yapılan ilk tahkikat,
(b) dava dışı soruşturma, konu dışı sorular, bir dava esnasında sanığa/tanığa esas dava ile ilgisi olmayan sorular sorulması.
bir sefer için gerekli şeyleri sağlamak Fiil
bir keşif heyetini donatmak Fiil
sefere çıkmak Fiil
bir sefere başkanlık etmek Fiil
ava çıkma
bir sefere başkanlık etmek Fiil
bir keşif heyetinin başı
sefer yapmak Fiil
askeri harekât
yurt dışına asker yollama
sefer düzenlemek Fiil
dış ülkelere yapılan sefer
bir sefer hazırlamak Fiil
misilleme seferi
kurtarma seferi
şanssızlıklarla dolu sefer
bir sürü işin ters gittiği sefer
çok acele ve titizlikle