expert opinion

  1. ekspertiz
  2. Law bilirkişi beyanı
  3. bilirkişi görüşü
  4. uzman görüşü
  5. ehlivukuf görüşü
  6. ehlivukuf mütalaası
  7. eksper raporu
uzman görüşünü bildirmek Verb
ekspertizde bulunmak Verb
uzman görüşü bildirmek Verb
uzman görüşü almak Verb