explain something in general terms

  1. Verb bir şeyi genel hatlarıyla anlatmak