explain something on paper

  1. Verb bir şeyi kâğıt üzerinde anlatmak