export substitution

  1. Noun ihracat ikamesi (normal olarak ithal edilen malların yerine yerel üretilen malları ikame ederek , hükümetin
    koruyucu bir politikası
  2. ihracat ikamesi