express the author's meaning

  1. Verb yazarın demek istediğini açıklamak