extreme unction

  1. Noun (Katoliklerde) ölmek üzere olan hastaya yağ sürerek başucunda dua okuma.