1. Noun, Chemistry flor
  2. Music fa
  3. frekans.
  4. feet (kadem), 30.5 cm.
İnşaat (NACE kodu: F) Noun, Trades-Professions
C&F
: mal bedeli ve taşıma ücreti (teklif edilen fiyata) dahil.
c/f
= carried forward.
hydrocortisone Noun
D/F
r
ilet. yön bulma, yön bulucu.
Z/F
ateş sahası.
F tabakası: iyonosferin en yüksek ve iyon yoğunluğu en fazla olan tabakası (gece oluşur). Noun
çürüyen bitki kalıntılariyle kaplı orman toprağı. Noun
diyafram ayarı ölçüsü: bir merceğin odak uzaklığının çapına oranı.
f/1.4 odak uzaklığının mercek
çapının 1.4 katı olduğunu gösterir.
kameranın mercek perdesinin standartlaşmış ölçüsü
İngilizce alfabenin 6'ncı harfi. Noun
F sesi:
fat, fast, fire sözcüklerindeki gibi. Noun
sırada 6.ıncı. Noun
(bazı okullarda) en düşük başarı derecesi, zayıf, yetersiz. Noun
fa notası, “C major” ölçeğinde 4'üncü nota. Noun, Music
Fluor'un simgesi. Noun, Chemistry
kuvvet simgesi. Noun, Physics
Farad. Noun, Electronics
Fahrenheit derecesi. Noun
: gemi bordasında teslim.
taşıta teslim.
: gemide teslim.
f.o.b. varış yeri
f.o.b. taşıt aracı
: bedava, ücretsiz, parasız, meccani.


free on station
: istasyonda teslim.


free on steamer
: gemiye teslim.
(İngiliz) kadem-libre (paund)saniye ölçü sistemi+. Adjective
= Fellow of the Royal Geographical Society.
= Fellow of the Royal Society (scientific).
= Fellow of the Royal Society of Arts.
: sayfanın arkasında, arka sayfada.
= Fellow of Zoological Society.
f/
simgesini izleyen sayı: Bu sayı küçük ise mercek çapı büyük, poz süresi kısadır.
ekonomiye doğrudan müdahale
: electromotive force.
uluslararası para sistemi
altın
uluslararası para havalesi
uluslararası çarpan
uluslararası deniz mili
: kadem kare başına libre.
radio frequency.
range finder.
right field.
with all faults.
=
bas. wrong font.
: mal bedeli ve taşıma ücreti (teklif edilen fiyata) dahil.
: cost, freight and insurance.
r
ilet. yön bulma, yön bulucu.
= greatest common factor.
: en büyük ortak çarpan.
= International Monetary Fund: Milletlerarası Para Fonu.
: en küçük ortak çarpan.
Newfoundland.
no funds.
Norman French.
National Science Foundation.
not sufficient funds: (çekin) karşılığı yok.
. = Old French.
= Royal Australian Air Force.
= Royal Air Force.
= Royal Canadian Air Force.
= rural free delivery.
United States Air Force.
= Veterans of Foreign Wars.
= very high frequency: çok yüksek frekans.
Women's Auxiliary Air Force. Adjective
World Federation of Trade Union.
Construction (NACE code: F) Noun, Trades-Professions
seventh letter of the Turkish alphabet
Type-F High-Security Prison Proper Name, Law
f.o.b. shipping point
f.o.b. destination point

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Latin asıllı ... yedinci harfi
  2. Flüor elementinin sembolü