fabrication

  1. Noun yapım, yapma, imal etme, üretme.
  2. Noun yalan, uydurma.
düpedüz uydurma
köprü inşaatı
sahte pasaport hazırlama
otomobil üretimi
sahte delil hazırlama
hükümetin kuruluşu
üretim vergisi