fabrication

  1. İsim yapım, yapma, imal etme, üretme.
  2. İsim yalan, uydurma.
düpedüz uydurma
köprü inşaatı
sahte pasaport hazırlama
otomobil üretimi
sahte delil hazırlama
hükümetin kuruluşu
üretim vergisi