facilitating practice

  1. Noun, Competition Law kolaylaştırıcı eylem