fail to do something

  1. Verb birşeyi yapmada başarısız olmak
  2. Verb birşeyi yapamamak
birşeyi mutlaka yapmak Verb
birşeyi daima yerine getirmek Verb
birşeyi daima yapmak Verb
birşeyi asla ihmal etmemek Verb
birşeyi asla aksatmamak Verb
birşeyi asla unutmamak Verb
birşeyi aksatmadan yapmak Verb