fair hearing

  1. Law âdil yargılama
birini taraf tutmadan dinlemek Verb