fall away

 1. Verb aşağı doğru eğimli olmak
 2. Verb aşağı inmek
 3. Verb yerinden çıkmak
 4. Verb yerinden kopmak
 5. Verb dökülmek
 6. Verb ayrılmak
 7. Verb birden bire hafiflemek
 8. Verb birden bire geçmek
 9. Verb geçip gitmek
 10. Verb azalmak
 11. Verb düşmek
açık düşmek Verb