1. Fiil aşağı doğru eğimli olmak
  2. Fiil aşağı inmek
  3. Fiil yerinden çıkmak
  4. Fiil yerinden kopmak
  5. Fiil dökülmek
  6. Fiil ayrılmak
  7. Fiil birden bire hafiflemek
  8. Fiil birden bire geçmek
  9. Fiil geçip gitmek
  10. Fiil azalmak
  11. Fiil düşmek
açık düşmek Fiil