fall back on someone

  1. Verb birinden yardım almak
  2. Verb birinden destek almak
  3. Verb birinden destek görmek
  4. Verb birinin yardımına başvurmak