fall down

  1. (a)
    fall down on olarak da söylenir
    k.d. başarısızlığa/akamete uğramak.
    His plan fell
    down. (b) düşmek, yıkılmak, çökmek, (yere) kapanmak, (c) ahlâkı bozulmak.
sapır sapır dökülmek Verb
işi başaramamak Verb
birşeyi başaramamak Verb
birşeyde yetersiz kalmak Verb
birşeyi becerememek Verb
birşeyde başarısız olmak Verb