fall flat on one's face

  1. Verb yere kapaklanmak
  2. Verb bir işi yüzüne gözüne bulaştırmak
  3. Verb kapaklanmak